Construcció Casa Hernández, Santa Coloma de Gramanet

Habitatge plurifamiliar i local comercial

Any de construcció 1986