Porteria Barcelona
Porteria Barcelona
Porteria Barcelona
Porteria Barcelona
Porteria Barcelona
Porteria Barcelona
Porteria Barcelona
Estat original Porteria
Estat original Porteria
Estat original Porteria

Rehabilitacióde l'entrada principal a la finca, Barcelona

Arquitecte: Aïda Andrés Rodrigálvarez

Any de la reforma 2018