top of page
002_RF

Any: 2020

Client Privat

Barcelona

Reforma integral d'un habitatge

Arquitecte tècnic: Juan José Gracia

Fotografies: Tronci & Kochanska

006_RF
001_RF
005_RF
004_RF
008_RF
010_RF
013_RF
014_RF
012_RF
015_RF
016_RF
bottom of page