entrada primer local Canpedró
sala menjador acabada
porta principal
construcció porta principal
lavabo acabat
lavabo acabat
cuina acbada
estat original
durant les obres
façana durant les obres

Servei d'ajuda a les persones Fundació Canpedró

Arquitecte: Marta Cardona Capdevila

Barri de Sants, Barcelona, 2016