Habitatge unifamiliar, Barcelona

Arquitecte: Josep Maria Agustí

Aparellador: Rafael Mus Seguí

Any de construcció 2003