Any de construcció: 2003

Client: Privat

Habitatge unifamiliar, Barcelona

Arquitecte: Josep Maria Agustí

Aparellador: Rafael Mus Seguí