F 2

Any de construcció 2002

Client Privat

Obra nova

Habitatge unifamiliar, Baix Llobregat

Arquitecte: Gustavo Coderch