Ampliació habitatge unifamiliar
w-04-exterior
w-16-cuina
w-17-cuina
w-05-exterior copia
w-01-exterior general
w-08-interior
plantaaampliació
plantaampliació
alçatampliació

Ampliació habitatge unifamiliar, Barcelona

Arquitecte: Aïda Andrés Rodrigálvarez

Any d'ampliació 2010