Any: 2019

Client: Privat

Reforma i rehabilitació dels espais comuns de la finca 

Arquitecte: Aïda Andrés Rodrigálvarez

Fotografies: Tronci & Kochanska