Rehabilitació Restaurant Servicio Wilson a Barcelona (fotos Joan Palau)

Arquitecte: Eusebi Climent i Viñolas 

Arquitecte Rehabilitació: Correa y Turull

Any de rehabilitació 1992